GÜNDEM
Giriş Tarihi : 16-03-2022 15:11

Miras Paylaşımında Avukat Neden Gereklidir?

Miras Paylaşımında Avukat Neden Gereklidir?

Miras Paylaşımında Avukat Neden Gereklidir?

Miras Paylaşımında Avukat Neden Gereklidir?

Herkes akrabalık bağına bakılmaksızın, kendi mal varlıklarının bir kısmını dilediği kişi ya da kuruma bırakmakta, yasalarca özgürdür. Ancak, mevcut malların mirasçılarının belirlenmediği durumlarda, mirasçılar arasında problemler yaşanmakta ve konu yargıya taşınmaktadır. Bu tür davalarda, mirasçı olduğunu ispat eden herkes için söz konusu malın, hakkaniyet çerçevesinde usulüne uygun olarak dağıtılması talep edilir. Bunun içinde iyi bir avukat ile çalışılması önemlidir.

Bu süreçte, her şeyin kanunlara uygun bir şekilde yürütülmesi oldukça büyük önem arz etmektedir. Miras Hukuku, Aile Hukuku, Ceza Hukuku, Bilişim Hukuku alanında ve diğer hukuki konular hakkında Evren Demircan avukatlık sitesinden danışmanlık ve avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

Miras Nedir?

Ölen ya da gaip kararı çıkarılan kişinin mal varlığının tamamının, alacak ve borçları da dahil olmak üzere, mirasçılarına geçmesine miras denir.

Mirasçı Kimdir?

Miras davalarında, mirastan hak almaya sahip kişi ve kurumlara mirasçı denir. Yasal mirasçı ve atanmış mirasçı olarak iki kısımda incelenebilir. Yasal mirasçılar;

 • Kişinin altsoyu; yani çocukları, torunları gibidir. Ölen kişinin üstsoyu mirastan pay alamaz.
 • Altsoydan hiç kimse hayatta değil ise; miras üstsoya kalır. Anne ve baba, bunların hayatta olmaması durumunda kardeşler mirasta hak sahibi olur. Kardeşlerden vefat eden var ise onların çocukları da hak sahibi olur.
 • Üstsoydan hiç kimse hayatta değil ise; miras büyükbaba, büyükanne ye kalır. Onlarında hayatta olmaması durumunda amca, dayı, hala ve teyze mirasta hak sahibi olur.
 • Vefat eden kişinin; hayatta hiç kimsesi yok ise; miras devlete kalmaktadır.

Eş eğer hayatta ise; miras kime paylaştırılırsa paylaştırılsın mirastan pay alır. Atanmış mirasçılar; vefat eden kişi, yasal mirasçıları dışında yer alan başka kişi ve kurumları ölmeden önce mirasçı olarak atayabilmektedir. Bu kişi ya da kurumlar bu grubu oluşturmaktadır.

Miras Hukuku Nedir?

Kişinin ölümü ya da gaipliği gibi durumlarda, mal varlığının kime ne şekilde pay edileceğini, varsa borçların nasıl ve hangi sıra ile ödeneceğini düzenleyen hukuk dalına Miras hukuku denmektedir.

Miras Avukatı Kimdir? Görevleri Nelerdir?

Miras Hukuku kapsamına giren tüm işlerin yapılmasını üstlenen avukata Miras hukuku avukatı denmektedir.

Tıpkı aile hukukunda davalarında görev alan boşanma avukatları gibi miras hukuku davalarında da miras avukatları bu konuda görev almalıdır. Bu davacı açısından oldukça büyük öneme sahiptir. Miras hukuku davalarında yaşanan anlaşmazlıkların çözümünde önemli roller üstlenen miras avukatlarının görevleri;

 • Vasiyetin hazırlanması
 • Veraset İlamının alınması
 • Veraset ilamının iptali
 • Mirasçı atama işleminin gerçekleşmesi.
 • Bakım sözleşmesinin yapılması
 • Mirasa konu olan malın paylaşımı
 • Tereke davasının açılması
 • Tereke davasının takibi
 • Reddi miras davasının açılması ve takibi
 • Mirastan feragat etme işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Vasiyet iptali işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Pay sözleşmelerinin hukuka uygun olarak düzenlenmesi
 • Hak edilen payın korunması ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi
 • Tenkis davası ve davanın takibi

Gibi; Miras Hukuku alanına giren birçok işlemin yapılmasında miras avukatı oldukça önemli roller üstlenir.

Miras Avukatının Önemi Nedir?

Daha öncede belirtildiği gibi yaşanılan hukuki sürecin kanunlara uygun olarak yürütülmesi, hakların adil bir çerçevede pay edilmesi gibi konular oldukça önemlidir.

Çekişmeli boşanma davalarında, boşanma avukatı olmadan sürecin takibinin büyük zorluklar içerdiği bir gerçektir. Aynı zamanda miras üzerinde yaşanılan anlaşmazlıkların giderilmesi, sürecinde tüm aşamaların takip edilebilmesi açısından da miras avukatı önemli rol oynamaktadır.

Özellikle miras paylaşımlarında en sık karşılaşan mal kaçırma konusu açısından miras avukatı oldukça önemlidir. Bu davalar oldukça karmaşık süreçler içerir ve miras avukatı olmadan çözümlenmesi oldukça zorlaşır.

Miras Davalarında Hangi Mahkeme Yetkilidir?

Mirasçıların yaşanılan anlaşmazlıklar üzerine açtıkları davalar, miras bırakan kişinin en son ikamet ettiği yerde bulunan veya en yakın yerde olan sulh hukuk mahkemeleridir.

Miras Paylaşımı Ne Kadar Sürer?

Kesin bir zaman diliminin verilmesi oldukça güçtür. Bunun nedeni ise pay işleminin yapılmasının önünde engellerin olup olmadığı ile ilgilidir.

Mirasa konu olan malların durumu, üçüncü kişilerin haklarının olup olmadığının araştırılması, tenkis gibi davaların açılıp açılmamasının kontrol edilmesi, mirasçıların tamamına ulaşılıp ulaşılmadığı gibi birçok unsur, payların paylaşımı sürecini etkilemektedir.

Eskişehir miras avukatı, ceza avukatı, boşanma avukatı gibi konularında profesyonel avukat kadromuzdan hizmet alıyor olmak yaşanılacak olan sürecin kısaltılmasında önemli bir etki olacaktır.

 

Miras Avukatı Ücreti Ne Kadardır?

Miras hukuku davaları avukat ücretleri Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenmekte olan bir ücret olup, asgari ücret tarifesi olarak belirlenmektedir. Belirlenen bu ücretin altında bir tutar belirlenmesi söz konusu olamamaktadır. Dava süreci içerisinde ek davaların açılıp açılmayacağı, mahkemece istenecek bilgi ve belgeler gibi durumlar nedeni ile baronun belirlediği asgari ücretin altında olmamakla beraber, üzerinde ücret talebi olabilmektedir.

Eskişehir avukat büromuz, Eskişehir merkezli olarak danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Bize Evren Demircan avukatlık sitesi üzerinden Aile hukuku, Ceza hukuku, Miras hukuku, Bilişim hukuku, İcra ve İflas hukuku, Marka Patent hukuku başta olmak üzere tüm hukuki konular için danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için ulaşabilirsiniz.

 

 

 

handehande