GÜNDEM
Giriş Tarihi : 28-10-2021 12:02   Güncelleme : 28-10-2021 12:02

CHP’Lİ PURÇU, TİHEK’İN NEDEN ROMANLARA İLİŞKİN ÇALIŞMA YAPMADIĞINI SORDU  

CHP’Lİ PURÇU, TİHEK’İN NEDEN ROMANLARA İLİŞKİN ÇALIŞMA YAPMADIĞINI SORDU  

 

AB Komisyonu tarafından yayınlanan 2021 İlerleme Raporu’na göre, Ombudsmanlık ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Romanların entegrasyonu konusunda spesifik bir çalışma yapmamıştır.

 

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, AB Komisyonu’nun Türkiye İlerleme Raporu’na istinaden TİHEK’in romanlara ilişkin çalışmalarını sordu.

 

Konuyu hem genel kurul konuşmasında hem de Kamu Denetleme Kurumu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gündeme taşıyan Purçu, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da AKP iktidarında Türkiye’nin Roman vatandaşlara yönelik tutumu değişmemiş, Roman hakları, Romanların eğitimi, istihdamı, entegrasyonu, Romanlara karşı ayrımcılık vb. konularda bir adım ileriye gidilmemiştir.” dedi. Açıklamasında TİHEK Başkanı’nın 2020 yılında TBMM’deki Kadına Yönelik Şiddetin Nedenlerinin Araştırılması Komisyonu’nda TİHEK Başkanı Süleyman Arslan’ın erken yaşta evlenmeyi savunan tutumunu da eleştiren CHP’li Purçu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle verdiği önergede TİHEK’in Romanlara yönelik ayrıştırılmış veri analizi yapıp yapmadığını sordu.

 

Purçu, önergesinde şu soruları yöneltti:

 

 • Kurumun 2020 Faaliyet Raporu’nda belirtildiği üzere, TİHEK’e başvuruda bulunan 851 gerçek kişinin kaçı Roman’dır?

 

 • Kurumun 2020 Faaliyet Raporu’nda belirtildiği üzere, TİHEK’e başvuruda bulunan 512 tüzel kişiliğin kaçı Roman Sivil Toplum Kuruluşlarıdır?

 

 • TİHEK’e yapılan başvurulara, ön inceleme aşamasında yapılan işlemler nelerdir?

 

 • Kurumun 2020 Faaliyet Raporu’nda belirtildiği üzere, TİHEK’e bulunulan Ayrımcılıkla Mücadele kapsamındaki 276 başvurunun kaçı Romanlara yönelik ayrımcılık iddiası içermektedir? Bunlardan kaçı hakkında incelenemezlik kararı verilmiştir? Kaçı hakkında ihlal olmadığı kararı verilmiştir?

 

 • TİHEK’e yapılan başvuru sayısının diğer İnsan Hakları kurum ve kuruluşlarına nispeten daha az olmasının gerekçesi nedir?

 

 • 2021 AB İlerleme Raporu’na istinaden, Romanların entegrasyonu konusunda bakanlığınız bünyesinde ya da TİHEK tarafından adım atılması planlanmakta mıdır?

 

 • Vatandaşların TİHEK başvuruları hakkında bilinçlendirilmesi ve yönlendirilmesi adına, bakanlığınız tarafından yürütülmesi planlanan bir çalışma var mıdır?

 

 • TİHEK tarafından yayımlanan raporlarda ayrıştırılmış veri analizi yapılarak, roman vatandaşların başvurularına ilişkin verilerin yayınlanması planlanmakta mıdır?

 

 • Bakanlık tarafından, TİHEK’in verdiği kararlara ilişkin olarak, kararların türlerine göre yapılan işlemler nelerdir?

 

 • TİHEK’in insan haklarına ilişkin olarak iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda, bakanlık tarafından gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler nelerdir? Bu hususta ne tür adımlar atılacaktır?