GÜNDEM
Giriş Tarihi : 17-08-2021 17:51   Güncelleme : 17-08-2021 17:51

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 15 personel alımı yapacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 15 personel alımı yapacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından:
TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PERSONEL ALINACAKTIR
Başvuru Bitiş Tarihi: 13.08.2021

 

SIRA NO TÜSEB KADROSU KADRO SAYISI ÖĞRENİM DÜZEYİ NİTELİK/KOŞUL ÇALIŞMA PERİYODU GÖREV YERİ NOTER KURASI TARİHİ, SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE YERİ
1 Hizmetli 9 En az ilkokul, en fazla lise veya dengi okul mezunu olmak. 1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine
İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak. 2.Sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak. 3.Sınav başvurusunun son günü itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak.
4.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, fuhuş, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından mahkûm olmamak.
5.Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak. 6.Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
7.Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek. 8.Güvenlik ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
9.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak. 10.Başkanlığımızın tüm hizmet birimlerinde iç ve dış mekânlarında çalışmaya engel durumu bulunmamak. 11.Yükleme-taşıma işleri de yapılacağı için görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.
12.Talepler İstanbul ili düzeyinde karşılanacağı için ilan tarihi itibarıyla İstanbul ilinde ikamet ediyor olmak.
Belirsiz Süreli (Daimi) İstanbul Başkanlığımız WEB sitesinde ilan edilecektir.

 

2 Hizmetli 6 En az ilkokul, en fazla lise veya dengi okul mezunu olmak. 1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine
İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2. Sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak. 3.Sınav başvurusunun son günü itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak.
4.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, fuhuş, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından mahkûm olmamak.
5.Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak. 6.Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
7.Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek. 8.Güvenlik ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
9.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak. 10.Başkanlığımızın tüm hizmet birimlerinde iç ve dış mekânlarında çalışmaya engel durumu bulunmamak. 11.Yükleme-taşıma işleri de yapılacağı için görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.
12.Talepler Ankara ili düzeyinde karşılanacağı için ilan tarihi itibarıyla Ankara ilinde ikamet ediyor olmak.
Belirsiz Süreli (Daimi) Ankara Başkanlığımız WEB sitesinde ilan edilecektir.


NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Başkanlığımız internet sayfasında (www.tuseb.gov.tr),  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecektir.

Adres: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No: 71, 34718, Kadıköy/İSTANBUL