GÜNDEM
Giriş Tarihi : 07-08-2021 13:47

Kepez Düdenbaşı Mah.de 3+1 daire icradan satılıktır

ANTALYA İL, KEPEZ İLÇE, 27642 ADA, 1 PARSEL, DÜDENBAŞI MAHALLE D BLOK, 1.KAT, 10 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM,

Kepez Düdenbaşı Mah.de 3+1 daire icradan satılıktır

T.C.
ANTALYA
GAYRİMENKUL
SATIŞ İCRA DAİRESİ

2021/17 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri ANTALYA İL, KEPEZ İLÇE, 27642 ADA, 1 PARSEL, DÜDENBAŞI MAHALLE D BLOK, 1.KAT, 10 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM, satışa konu taşınmaz betonarme karkas bina olarak inşa edilmiş olup, Antalya iliKepez İlçesi, Düdenbaşı Mahallesi 27642 ada 1 parselüzerinde bulunan her katında 2 meskenden oluşan8 katlı, A-B-C-D-E-F-G Bloklardan oluşan sitenin D Blok 1. Katında yer alan 10 nolu Bağımsız Bölüm meskenin projesinde bağımsız bölüm mesken olarak gözükmekte ve fiiliyatta bir bağımsız daire (konut) olarak kullanılmakta olduğu gözlemlenmiştir. 10 nolu Bağımsız Bölüm mesken, güney ve doğu-batı, cepheli olup, yaklaşık 30 yıllık yapıdır. Mesken, salon, y.odası, ç odası, o.odası antre, banyo balkon hacimlerden oluşan toplam net = 132 m² alanlıdır.İnşaat ruhsatına esas mimari Projesine göre,Satışkonusu meskenin bulunduğu sitede 7 blok bulunmaktataşınmaz D blokta yer almaktadır. Söz konusu mesken D Blok 1. Katta yer almaktadır. D Blokun her katında 2 adet mesken yer almaktadır. Söz konusu mesken D bloğun 1. katında, güney, doğu- batı cepheli olup,y.odası, o. odası, salon antre,çocuk odası, banyo ve balkon olmak üzere 107m² hacimlerden oluşmaktadır.Satış konusu mesken, Kepez İlçesi, Düdenbaşı Mahallesi 27642 ada 1 parselüzerinde bulunan ve her katında 2 mesken oluşan8 katlı, 7 Bloklu Sitesinin D Blok 1. katında olup, mesken olarak kullanılmaktadır. Satış konusu mesken,D Blok 1. kat, 10 nolu meskenin, ıslak zemin kaplamalarının seramik kaplama olduğu, salon ve odalarının taban kaplamalarının ahşap lambir kaplama olduğu, mutfak tezganın granit olduğu, dış doğramalarının PVC malzemeden olduğu, iç kapılarının amerikan panel kapı olduğu, kartopiyerli olduğu, bütün balkon alanlarının kapatılmak süretiyle kapalı alan olarak uygulandığı, konut olarak kullanılmakta olduğu gözlemlenmiştir. Gayrimenkulün yerinde yapılan incelemesinde,taşınmazınDüdenbaşı mahallesinde gelişmesinin normal olduğu alanda olması ve değerine etki eden bütün özellikler göz önüne alınarak, Emsal Karşılaştırma Yönteminde konu taşınmaza benzer emsaller ve kapsamlı çevre araştırmasıyla edinilen bilgiler doğrultusunda Satışa konutaşınmazın özellikleri ve emsal incelemesi yapılarak, emsallerin üstünlükleri ve eksik yönleri ayrı, ayrı incelenmiş, Satışa konu taşınmazla benzer özelliklerdeki taşınmazların imar durumları, mevki, konum, çevresel etkilerinin, incelemesi yapılmıştır.Mesken 3B grubu yapı sınıfındadır. Yapılan araştırmalar sonucunda,taşınmazın,altyapı ve belediye hizmetlerinden faydalanması, ana arterlere yakın olması mesafede olması güney cepheli olması değerine olumlu yönde etkilemektedir.Yapılan araştırmalar sonucunda, meskenin bulunduğu binanın yaklaşık 30 yıllık yapı olması, çok tercih edilmeyen bir yerde olması,Şehir merkezine kısmen uzak olması değerini kısmi olumsuz yönde etkilemektedir.
Adresi Antalya İli Kepez İlçesi Düdenbaşı Mah. 2344 Sokak No:7 D Blok D:10 Kepez / ANTALYA
Yüzölçümü 7.220,00 m2
Arsa Payı 4/532
İmar Durumu :Dosyadaki Kepez Belediyesinden alınan imar durumunda, Antalya İli Kepez İlçesi Düdenbaşı Mahallesi 27642 ada 1 parsel 10 nolu taşınmaza ilişkin imar durumu, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında; “KONUT”alanında kalmakta olup, inşaat durumu; “AYRIK” nizam, Kat adedi=max =8 TAKS= Subasman kotu=2,50 m dır. Yoldan Şematik yan bahçe mesafesi şematik olarak belirtilmiştir.
Kıymeti 280.000,00 TL
KDV Oranı %1
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü 08/10/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü 04/11/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : MURATPAŞA BELEDİYESİ MEZAT SALONU (SOĞUKSU MAHALLESİ PINAR CADDESİ NO:6/1 PALMİYE PARK İÇİ) MURATPAŞA/ANTALYA
Satış şartları :
1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Artırmaya iştirak edeceklerin teminat akçesini (Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 31/07/2014 tarih 26213 sayılı yazılarının dayanağını oluşturan İİK'nun 9.maddesi uyarınca ve COVİD-19 virüsünün BULAŞ RİSKİNİN YOĞUNLUĞU sebebiyle) müdürlüğümüze ait TR 76 000 15 00 158 00 73 09 60 37 12 (Banka Adı:Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.-Üçkapılar Vergi Dairesi-0700808309) banka hesabına yatırması ve yatırdığına ilişkin dekontu satış mahallinde ibraz etmeleri gerekmektedir. İlgilinin dekontu ibraz etmeden önce teminatın hesaba geçtiğinin daireden teyit edildiğine ilişkin şerhi almasıönemlidir. Aksi takdirde ihale saatine kadar hesaba geçmeyen teminata dayalı olarak ihaleye katılım talepleri kabul edilmeyecek olup, satış mahallinde de NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR. (Benzer İçtihat: Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5.Hukuk Dairesinin 2020/1057 Esas, 2020/1064 Karar sayılı ilamı, Onama: Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 2021/1635 Esas, 2021/3021 Karar sayılı ilamı) satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, satış ilanının taşınmazın tapu takyidatında adresi bulunamayan ilgililere tebliğ edilememesi durumunda gazete ilanı varsa gazete ilanının, gazete ilanı yoksa elektronik ortamda yapılan ilanın bütün ilgililere tebliğ yerine sayılacağı, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/17 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/08/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.