EĞİTİM
Giriş Tarihi : 07-08-2021 12:58

Kafkas Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

Kafkas Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

Kafkas Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemiz  birimlerine,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun  ilgili  hükümleri  ile Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atama  Yönetmeliğinin  ilgili  maddeleri,  Kafkas  Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  48.  Maddesinde  belirtilen  devlet  hizmetine  girmede  aranılan  genel  şartlara  haiz öğretim üyesi alınacaktır.
Not: 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
Başvurular  Doçent  kadrosu  için  Rektörlüğümüz  Personel  Daire  Başkanlığına;  doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Başvurular mesai  gün  ve  saatleri  içerisinde  alınacaktır.  (Postadaki  gecikmelerden  dolayı  sorumluluk  kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.)
İlan yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün geçerli olup; tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır. Yabancı  ülkelerden  alınan  diplomaların  denkliğinin  Yükseköğretim  Kurulunca  ve/veya
Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

Doçent kadrosu başvurusunda istenen evraklar 1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım CD /USB Bellek halinde hazırlanacaktır.
1.   Başvuru Dilekçesi,
2.   Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
3.   Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet çıktıları,
4.   Doçentlik belgesi onaylı sureti,
5.   Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi ya da bunların e-Devlet çıktısı,
6.   Özgeçmiş ve yayın listesi,
7.   Yayınlar,
8.   Bir (1) adet fotoğraf
9.   Üniversitemiz  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Kriterleri  gereği  "Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu"
10. Varsa  kamu  hizmetini  gösterir  hizmet  belgesi  aslı  veya  e-devlet  HİTAP  Hizmet Dökümü çıktısı

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurusunda istenen evraklar 1 (Bir) takım fiziki olarak, 3 (Üç) takım CD /USB Bellek halinde hazırlanacaktır.
1.   Başvuru Dilekçesi,
2.   Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,
3.   Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet çıktıları,
4.   Yabancı dil belgesi,
5.   Askerlik  durum  belgesi  fotokopisi  veya  terhis  belgesi  fotokopisi  ya  da  bunların  e- Devlet çıktısı,
6.   Özgeçmiş ve yayın listesi,
7.   Yayınlar,
8.   Bir (1) adet fotoğraf
9.   Üniversitemiz  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Kriterleri  gereği  "Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu”
10. Varsa  kamu  hizmetini  gösterir  hizmet  belgesi  aslı  veya  e-Devlet  HİTAP  Hizmet Dökümü çıktısı
- Doçent kadrosu daimi statüdedir.
 

Birim ABD / Program Unvan Adet Derece Nitelik
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Doçent 1 1 Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak, Liderlik, örgütsel davranış ve girişimcilik alanlarında çalışmalar
yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim
Üyesi
1 3 İlgili Alanda Uzmanlığını Almış Olmak
Tıp Fakültesi Anestezi ve
Reanimasyon Anabilim Dalı
Doktor
Öğretim Üyesi
2 3 İlgili Alanda Uzmanlığını Almış Olmak
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı
Doktor Öğretim Üyesi 1 1 İlgili Alanda Uzmanlığını Almış Olmak
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı
Doktor Öğretim Üyesi 1 3 İlgili Alanda Uzmanlığını Almış Olmak
Tıp Fakültesi Kalp ve Damar
Cerrahisi Anabilim Dalı
Doktor
Öğretim Üyesi
1 3 İlgili Alanda Uzmanlığını Almış Olmak
Tıp Fakültesi Göğüs
Hastalıkları Anabilim Dalı
Doktor
Öğretim Üyesi
1 3 İlgili Alanda Uzmanlığını Almış Olmak
Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Doktor
Öğretim Üyesi
1 1 İlgili Alanda Uzmanlığını Almış Olmak
Vadi SağdıçVadi Sağdıç