EĞİTİM
Giriş Tarihi : 07-08-2021 12:56

Üsküdar Üniversitesi 106 öğretim üyesi alacak

Üsküdar Üniversitesi 106 öğretim üyesi alacak

Üsküdar Üniversitesi 106 öğretim üyesi alacak

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma  Yönetmeliği’nin  yürürlükteki  ilgili  maddeleri  ile  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  İle  Giriş  Sınavlarına İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”  ve  “Üsküdar  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.
 

Duyuru Başlama Tarihi Resmi Gazete’de yayımlanma tarihidir.
Son Başvuru Tarihi Resmi Gazete’de Yayım tarihinden 15 gün sonra
Ön Değerlendirme Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadroları için) 23.08.2021*
riş Sınav Tarihi (Araştırma ve Öğretim
Görevlisi kadroları için)
25.08.2021*
Sonuç Açıklama Tarihi (Araştırma ve Öğretim
Görevlisi kadroları için)
27.08.2021*


* Ön Değerlendirme, Giriş Sınav Tarihi ve Sonuç açıklama tarihlerinde ilanımızın Resmî Gazete’de   yayım   tarihine   göre   değişiklik   gösterebilir.   Olası   değişiklikler   Üniversite   web
sayfasında duyurulacaktır.
 

FAKÜLTE BÖLÜM / ABD İSTENİLEN ÖZELLİKLER / UZMANLIK ALANI KADRO UNVANI KADRO SAYISI
Diş Hekimliği Protetik Diş Tedavisi ABD Doçentliğini Protetik Anabilim Dalında almış olmak. Prof. Dr. 1
Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve
Reanimasyon ABD
Tıpta Uzmanlık derecesini Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında almış olmak. Prof. Dr. 1
Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD Tıpta Uzmanlık derecesini Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında almış olmak. Dr. Öğr. Üyesi 1
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında almış olup, Tıpta üst ihtisas derecesini Çocuk Nörolojisi alanında almış
olmak.
Prof. Dr. 1
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Doçentliğini Genel Cerrahi Anabilim Dalında almış olmak. Prof. Dr. 1
Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi ABD Tıpta Uzmanlık derecesini Göğüs Cerrahisi alanında almış olmak. Dr. Öğr. Üyesi 1
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıpta üst ihtisas derecesini Gastroenteroloji alanında almış olmak. Dr. Öğr. Üyesi 1
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
ABD
Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında almış olmak. Prof. Dr. 1
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında almış olmak. Doç. Dr. 1
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Tıpta Uzmanlık derecesini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında almış olmak. Dr. Öğr. Üyesi 1
Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi
ABD
Doçentliğini Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında almış olmak. Prof. Dr. 1
Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi
ABD
Tıpta Uzmanlık derecesini Kalp ve Damar Cerrahisi alanında almış olmak. Dr. Öğr. Üyesi 2
Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları ABD Doçentliğini Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalında almış olmak. Prof. Dr. 1
Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD Doçentliğini Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında almış olmak. Prof. Dr. 1
Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
ABD
Doçentliğini Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında almış olmak Doç. Dr. 2
Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji ABD Tıpta Uzmanlık derecesini Tıbbi Farmakoloji alanında almış olmak. Dr. Öğr. Üyesi 1
Tıp Fakültesi Üroloji ABD Tıpta Uzmanlık derecesini Üroloji alanında almış olmak. Prof. Dr. 1
Tıp Fakültesi (İng.) Adli Tıp ABD Tıpta Uzmanlık derecesini Adli Tıp alanında almış olmak. Dr. Öğr. Üyesi 1
Tıp Fakültesi (İng.) Fizyoloji ABD Doçentliğini Fizyoloji Anabilim Dalında almış olmak. Prof. Dr. 1
Tıp Fakültesi (İng.) Tıbbi Biyokimya ABD Doçentliğini Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında almış olmak. Prof. Dr. 1
Tıp Fakültesi (İng.) Tıbbi Biyokimya ABD Doçentliğini Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında almış olmak. Doç. Dr. 1
Tıp Fakültesi (İng.) Tıbbi Biyoloji ABD Tıpta Uzmanlık derecesini Tıbbi Biyoloji alanında almış olmak. Dr. Öğr. Üyesi 1
Tıp Fakültesi (İng.) Tıbbi Genetik ABD Doçentliğini Tıbbi Genetik Anabilim Dalında almış olmak. Prof. Dr. 1
Tıp Fakültesi (İng.) Tıbbi Genetik ABD Doçentliğini Tıbbi Genetik Anabilim Dalında almış olmak. Doç. Dr. 1
Tıp Fakültesi (İng.) Tıbbi Mikrobiyoloji ABD Doçentliğini Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında almış olmak. Doç. Dr. 1
Tıp Fakültesi (İng.) Tıbbi Mikrobiyoloji ABD Tıpta Uzmanlık derecesini Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında almış olmak. Dr. Öğr. Üyesi 1
Tıp Fakültesi (İng.) Tıbbi Patoloji ABD Tıpta Uzmanlık derecesini Tıbbi Patoloji alanında almış olmak. Prof. Dr. 1
Tıp Fakültesi (İng.) Tıbbi Patoloji ABD Tıpta Uzmanlık derecesini Tıbbi Patoloji alanında almış olmak. Doç. Dr. 1
Tıp Fakültesi (İng.) Tıbbi Patoloji ABD Tıpta Uzmanlık derecesini Tıbbi Patoloji alanında almış olmak. Dr. Öğr. Üyesi 1
İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Animasyon, grafik tasarım, web tasarımı, görsel iletişim ve medya alanlarında çalışmalar yapıyor olmak. Doç. Dr. 2
İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Doktorasını animasyon, grafik tasarım, görsel iletişim, televizyon veya sinema alanlarının birinden almış olmak, bu
alanlarda çalışmaları bulunmak.
Dr. Öğr. Üyesi 1
İletişim Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Animasyon, grafik tasarım, görsel iletişim tasarım, iletişim tasarımı, yeni medya alanlarının birinden lisans derecesi almış olup, bu alanların birinde lisansüstü
öğrenimini sürdürüyor olmak.
Arş. Gör. 1
İletişim Fakültesi Gazetecilik Yeni medya ve bilişim teknikleri konusunda uzman olmak. Doç. Dr. 1
İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Görsel iletişim tasarım, grafik tasarım, web
tasarımı, dijital medya, yapay zekâ vb. alanlarda çalışmalar yapıyor olmak.
Doç. Dr. 1
İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Görsel iletişim, grafik tasarım, web tasarımı,
sanat iletişimi vb. alanlarda çalışmalar yapıyor olmak.
Doç. Dr. 1
İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Görsel iletişim, grafik tasarım, iletişim tasarımı, yeni medya, iletişim bilimleri alanlarının birinden lisans derecesi almış olup, bu alanların birinde lisansüstü
öğrenimini sürdürüyor olmak.
Arş. Gör. 2
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla ilişkiler tanıtım veya reklamcılık alanlarının birinden lisans mezunu olup, yine aynı alanların birinde lisansüstü öğrenimini sürdürüyor olmak. Arş. Gör. 1
İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Sinema ve televizyon alanında çalışmalar yapıyor olup, bu alanlarla ilgili kuramsal ve uygulamalı ders verme yetkinliğine sahip
bulunmak.
Doç. Dr. 1
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Felsefe Lisans derecesine sahip olmak.
Felsefe alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
Arş. Gör. 1
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Doktorasını İngiliz Dilbilimi alanında
tamamlamış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi 1
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngilizce Dilbilim, İngilizce Çeviribilim alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak. Arş. Gör. 1
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji (İng.) Doktorasını Psikoloji Alanında yapmış olup, Doçentliğini Psikoloji Alanında almış olmak. Prof. Dr. 1
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji (Türkçe) Doçentliğini Bilişsel / Deneysel Psikoloji
Alanında almış olmak.
Prof. Dr. 1
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji (Türkçe) Doktorasını Klinik Psikoloji Alanında tamamlamış olmak. Dr. Öğr. Üyesi 1
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji (Türkçe) Doktorasını Psikoloji Alanında tamamlamış olmak. Dr. Öğr. Üyesi 5
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Doktorasını ve Doçentliğini Sosyoloji Alanında almış olmak. Prof. Dr. 1
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Doktorasını Yeniçağ Alanında tamamlamış olmak. Dr. Öğr. Üyesi 1
İnsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesi
Tarih Tarih alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak. Arş. Gör. 1
Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Ceza Adaleti ABD Lisansını Hukuk; Doktorasını Ceza/Kamu Hukuku alanında tamamlamış olmak. Dr. Öğr. Üyesi 1
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi
Adli Bilimler Tıpta Uzmanlık derecesini Adli Tıp alanında almış olmak. Dr. Öğr. Üyesi 1
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İng.) Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında tamamlamış olmak. Dr. Öğr. Üyesi 2
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İng.) Matematik alanında Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak. Dr. Öğr. Üyesi 1
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İng.) Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği lisans mezunu olmak. Arş. Gör. 1
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi
Biyomühendislik (İng.) Doktorasını Biyomühendislik alanında yapmış olmak. Dr. Öğr. Üyesi 1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik (İng.) Doktorasını Kimya Mühendisliği alanında yapmış olmak Dr. Öğr. Üyesi 1
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi
Biyomühendislik (İng.) Doktorasını Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yapmış olmak Dr. Öğr. Üyesi 1
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi
Biyomühendislik (İng.) Fizik alanında Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak. Dr. Öğr. Üyesi 1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) Elektrik-Elektronik, Elektrik, Elektronik veya Elektronik ve Haberleşme alanlarından birinde Doktora derecesine sahip olmak ve
Elektronik alanında uzmanlaşmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi 1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) Elektrik-Elektronik, Elektrik, Elektronik veya Elektronik ve Haberleşme alanlarından birinde Doktora derecesine sahip olmak ve İşaret İşleme ve/veya Haberleşme alanında
uzmanlaşmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi 1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği (İng.) Kimya Mühendisliği alanında doktora yapmış
olmak. Termodinamik ve temel işlemler alanında doçentliğini almış olmak.
Doç. Dr. 1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktorasını Organik Kimya alanında ve Doçentliğini Kimya alanında almış olmak. Doç. Dr. 1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktorasını Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yapmış olmak ve en 85 İngilizce dil
puanına sahip olmak.
Dr. Öğr. Üyesi 1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İng.) Doçentliğini Nörobilim alanında almış olmak. Doç. Dr. 1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği (İng.) Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birinde lisans eğitimini tamamlamış olmak. Arş. Gör. 2
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak ve aynı alanda doçentliğini almış olmak. Prof. Dr. 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak ve aynı alanda doçentliğini
almış olmak.
Doç. Dr. 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak. Dr. Öğr. Üyesi 2
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik alanında doktora
yapıyor olmak.
Öğr. Gör. 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Dil ve Konuşma Terapisi alanında lisans/yüksek lisans; Dil ve Konuşma Terapisi ya da Nörobilim alanında doktora
yapmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Ebelik ya da Hemşirelik Bölümünden Lisans mezunu olup, Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar, İç Hastalıkları Hemşireliği ya da Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanlarında doktora yapmış olmak. Dr. Öğr. Üyesi 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Ebelik ya da Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. Dr. Öğr. Üyesi 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Ebelik ya da Hemşirelik Bölümünden Lisans mezunu olup, Ebelik, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği veya Halk Sağlığı alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve Ebelik veya Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapıyor olmak.
Klinik ya da eğitim alanında deneyimli olmak.
Öğr. Gör. 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun olmak. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim
Dalında doktorasını yapmış olmak.
Dr. Öğr. Üyesi 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun olmak. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim
Dalında yüksek Lisans yapmış olmak.
Öğr. Gör. 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek
lisansını yapıyor olmak.
Arş. Gör. 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği alanında Doktora yapmış olmak. Dr. Öğr. Üyesi 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak
veya aynı alanda doktora yapmış olmak.
Öğr. Gör. 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak veya aynı alanda doktora yapmış olmak.
Öğr. Gör. 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ortez Protez Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans eğitimini tamamlamış ve Protez- Ortez - Biyomekanik alanında yüksek lisans yapmış olmak. Öğr. Gör. 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ortez Protez Ortez ve Protez lisans eğitimini tamamlamış ve yine Ortez ve Protez alanında yüksek
lisans yapmış olmak.
Öğr. Gör. 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet alanında Doçentliğini almış
olmak.
Prof. Dr. 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet alanında doktora yapmış
olmak.
Dr. Öğr. Üyesi 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Bölümü lisans mezunu olmak ve Sosyal Hizmet programında yüksek lisans
yapıyor olmak.
Arş. Gör. 1
Sağlık Hizmetleri MYO Anestezi Anestezi Önlisans Programı Mezunu Olmak ve Herhangi Bir Lisans Bölümünden Mezun Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Anestezi
Alanında En Az 2 Yıl Deneyimli Olmak.
Öğr. Gör. 1
Sağlık Hizmetleri MYO Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin Birinden Lisans Mezunu Olmak ve Bu Alanların Birinde Tezli Yüksek Lisans
Yapmış Olmak.
Öğr. Gör. 1
Sağlık Hizmetleri MYO Eczane Hizmetleri Eczacılık Lisans Mezunu Olmak ve İlgili Alanda Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak veya Belgelendirmek Kaydıyla Alanında En
Az 2 Yıl Deneyimli Olmak
Öğr. Gör. 1
Sağlık Hizmetleri MYO Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Fizik Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve
Nükleer Fizik veya Katı Hal Fiziği Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak
Öğr. Gör. 1
Sağlık Hizmetleri MYO Optisyenlik Optisyenlik Önlisans Programı Mezunu Olmak ve Herhangi Bir Lisans Bölümünden Mezun Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Optisyenlik Alanında En Az 2 Yıl Deneyimli
Olmak.
Öğr. Gör. 1
Sağlık Hizmetleri MYO Patoloji Laboratuvar Teknikleri Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Mezunu Olmak ve Histoloji ve Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans Mezunu Olmak veya Belgelendirmek Kaydıyla Patoloji Alanında En Az 2 yıl Deneyimli
Olmak
Öğr. Gör. 1
Sağlık Hizmetleri MYO Radyoterapi Tıpta Uzmanlık ve Doçentliğini Radyoloji
ABD'da tamamlamış olmak.
Prof. Dr. 1
Sağlık Hizmetleri MYO Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümlerinin Birinden Lisans Mezunu Olmak ve Bu Alanların Birinde Tezli Yüksek Lisans
Yapmış Olmak.
Öğr. Gör. 1
Sağlık Hizmetleri MYO Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sağlık Yönetimi Lisans Mezunu Olmak ve Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak veya Belgelendirmek Kaydıyla Alanında En
Az 2 Yıl Deneyimli Olmak
Öğr. Gör. 1
Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Biyoloji Lisans Mezunu olmak ve Biyoloji Anabilim Dalında Doktora Yapmış olmak Dr. Öğr. Üyesi 1
Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Mezunu Olmak ve İlgili Alanlarda Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak veya Belgelendirmek Kaydıyla Tıbbi Laboratuvar
Alanında En Az 2 Yıl Deneyimli Olmak
Öğr. Gör. 1
Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama İktisat Lisans Mezunu Olmak ve Üretim Yönetimi ve Pazarlama Alanında Doktora
Yapmış Olmak
Dr. Öğr. Üyesi 1


NOT: İngilizce Bölümlerimiz için Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi aday/adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 7/3. Maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. (Yabancı Dil Puanı: En az 85 puan olması)
İstenilen evraklar ile ilgili bilgiye https://uskudar.edu.tr/ web adresimizden ulaşabilirsiniz.