EĞİTİM
Giriş Tarihi : 07-08-2021 12:56

Nişantaşı Üniversitesi 157 akademik personel alacak

Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  Fakülte/Yüksekokul/Meslek  Yüksekokulu  bölüm  ve  programlarına  2547  Sayılı  Kanun'un  ilgili  maddeleri hükümlerince  öğretim  elemanları  alınacaktır.  ""Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği""  ve  09/11/2018  tarih  ve  30590  Sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ilandaki ""Aranan Nitelikler"" başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından;

Nişantaşı Üniversitesi 157 akademik personel alacakProfesör  kadrolarına  başvuracak  adaylar;  Web  sayfamızda  yer  alan  başvuru  dilekçelerine;  YÖK  formatında  özgeçmişlerini,  3  adet  vesikalık fotoğraflarını,  nüfus  cüzdan  suretlerini,  onaylı  öğrenim  belgelerini  (lisans,  yüksek  lisans,  doktora,  doçentlik),  (e-Devlet  çıktısı  diplomalar  da  kabul edilmektedir) adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, ikametgâh, askerlik terhis belgesi, e-Devletten hizmet belgelerini ekleyerek çıktı olarak, 6 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını hazırlayarak aşağıda adresi belirtilen İnsan Kaynakları Daire
Başkanlığı'na iletmeleri gerekmektedir.


Doçent  kadrolarına  başvuracak  adaylar;  Web  sayfamızda  yer  alan  başvuru  dilekçelerine;  YÖK  formatında  özgeçmişlerini,  3  adet  vesikalık fotoğraflarını,  nüfus  cüzdan  suretlerini,  onaylı  öğrenim  belgelerini  (lisans,  yüksek  lisans,  doktora,  doçentlik),  (e-Devlet  çıktısı  diplomalar  da  kabul edilmektedir) adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, askerlik terhis belgesi, ikametgah e-Devletten hizmet belgelerini ekleyerek çıktı olarak, 4 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını hazırlayarak aşağıda adresi belirtilen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na iletmeleri gerekmektedir.

Doktor    Öğretim    Üyesi    kadrolarına    başvuracak    adaylar;    Web    sayfamızda    yer    alan    başvuru    dilekçelerine    (kadronun    ilan    edildiği Fakülte/Yüksekokul/Meslek  Yüksekokul  birimlerine  hitaben  yazılacaktır),  YÖK  formatında  özgeçmişlerini,  3  adet  vesikalık  fotoğraflarını,  nüfus  cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora), (e-Devlet çıktısı diplomalar da kabul edilmektedir) adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, ikametgah, askerlik terhis belgesi, e-Devletten hizmet belgelerini ekleyerek çıktı olarak, 4 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını hazırlayarak aşağıda adresi belirtilen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na iletmeleri gerekmektedir.

Öğretim  Görevlisi  ve  Araştırma  Görevlisi  kadrolarına  başvuracak  adaylar;  Web  sayfamızda  yer  alan  Fakülte/Yüksekokul/Meslek  Yüksekokul birimlerine hitaben yazacakları dilekçelerine, aşağıda istenen belgeleri ekleyerek İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na iletmeleri gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Başvurularında İstenen Belgeler; - Özgeçmiş, (YÖK Formatında) - ALES belgesi, - Yabancı dil sınav belgesi (Öğretim Görevlilerinden ilanda isteniyorsa), - Onaylı lisans, yüksek lisans diplomaları ve varsa doktora öğrenci belgeleri, (e-Devlet çıktısı olabilir)- Onaylı lisans Transkripti, - Nüfus cüzdanı fotokopisi, - 3 Adet vesikalık fotoğraf, - adli sicil belgesi, - nüfus kayıt örneği,- ikametgah,- askerlik terhis belgesi,- e- Devletten hizmet belgesi, Varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.

(*): 23 Mart 2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

Başvuru Yapılacak Adres: Nişantaşı Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak, No: 1V ve No:1Y Bina Kodu: 34481742, 34398 Sarıyer/İstanbul
İrtibat numarası: 0212 210 10 10

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, yukarıda belirtilen ilgili adrese yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlana İlişkin Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme, Sınav ve Sonuç Tarihlerine İlişkin Bilgilere Aşağıda Yer Verilmiştir:
 

İlan Başlama Tarihi: 7 Ağustos 2021
Son Başvuru Tarihi : 21 Ağustos 2021
Ön Değerlendirme İlan Tarihi: 23 Ağustos 2021
Sınav Giriş Tarihi ve Saati (Fakülte / Yüksekokul): 25 Ağustos 2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 26 Ağustos 2021
Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı web adresi: www.nisantasi.edu.tr


ÖNEMLİ NOTLAR
-Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
- Ön değerlendirme ve Değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği tablosu kullanılacaktır.
 

BİRİM BÖLÜM KADRO UNVANI ALES
Puanı
Yabancı Dil Puanı ARANAN NİTELİKLER
Profesör Doçent Doktor
Öğretim Üyesi
Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi
Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı   1 1         Anatomi (Tıp) alanında doktorasını veya tıpta uzmanlığını tamamlamış olmak
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 1 1 1         Farmakoloji (Tıp) alanında doktorasını veya Tıbbi Farmakoloji alanında uzmanlığını
tamamlamış olmak
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 1             Histoloji ve Embriyoloji (Tıp) alanında doçentliğini almış olup, üremeye yardımcı tedavi eğitimi
sertifikasına sahip olmak
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı 1 1 1         Patoloji (Tıp) veya Tıbbi Patoloji
alanında doktorasını veya tıpta uzmanlığını tamamlamış olmak
Genel Cerrahi Anabilim Dalı   1           Genel Cerrahi alanında doçentliğini almış olmak
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 1             Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında doçentliğini almış olmak
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı   1           Cildiye alanında doçentliğini almış olmak
Kardiyoloji Anabilim Dalı 1             Kardiyoloji alanında doçentliğini almış olmak
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dalı
    1         Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzmanlığını tamamlamış
olmak
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı       1   70 50 Histoloji ve Embriyoloji (Tıp) alanında tezli yüksek lisansını tamamlamış olup, Histoloji ve
Embriyoloji (Tıp) alanında doktora yapıyor olmak
Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı     1         Protetik Diş Tedavisi alanında doktorasını veya uzmanlığını
tamamlamış olmak
Protetik Diş Tedavisi
Anabilim Dalı
      1   70 50 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu
olmak
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2 2 2         Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim veya Yazılım Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış
olmak
Endüstri Mühendisliği Bölümü 1             Endüstri Mühendisliği bölümünde lisans ve yüksek lisansını tamamlamış olup, endüstri mühendisliği veya yönetim ve organizasyon alanında doktorasını tamamlamış olmak ve endüstri mühendisliği veya yönetim ve strateji alanında doçentliğini
almış olmak
Mimarlık Bölümü 2 2 2         Mimarlık bölümü lisans mezunu olup, mimarlık anabilim dallarından birinde doktorasını
tamamlamış olmak
Mimarlık (İngilizce)* Bölümü 2 2 2         Mimarlık bölümü lisans mezunu olup, mimarlık anabilim dallarından birinde doktorasını
tamamlamış olmak
İnşaat Mühendisliği
Bölümü
2 2 2         İnşaat Mühendisliği alanında
doktorasını tamamlamış olmak
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)* Bölümü 2 2 2         İnşaat Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak
Yazılım Mühendisliği (İngilizce)* Bölümü         1 70 85 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Matematik
Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü         1 70 50 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Matematik Mühendisliği bölümü lisans
mezunu olmak
Endüstri Mühendisliği
Bölümü
        1 70 50 Endüstri Mühendisliği bölümü
lisans mezunu olmak
Mekatronik Mühendisliği Bölümü         1 70 50 Mekatronik Mühendisliği veya
Makine Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak
Makine Mühendisliği Bölümü         1 70 50 Makine Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü 2 2 2         Psikoloji anabilim dallarından birinde doktorasını tamamlamış
olmak
Psikoloji (İngilizce)* Bölümü 2 2 2         Psikoloji anabilim dallarından
birinde doktorasını tamamlamış olmak
Psikoloji Bölümü 1 1           Psikiyatri alanında doçentliğini almış olmak
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık* Bölümü 1 1 1         İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında doktorasını tamamlamış olmak
İngiliz Dili ve Edebiyatı* Bölümü 1 1 1         İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık veya Amerikan
Kültürü ve Edebiyatı alanında doktorasını tamamlamış olmak
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişimi Sistemleri Bölümü 1 1 1         Bilişim, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi veya Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doktorasını tamamlamış
olmak
Yönetim Bilişimi Sistemleri Bölümü 1             Doçentliğini Nicel Karar Yöntemlerinden almış olmak
Havacılık Yönetimi
(İngilizce)* Bölümü
    1         İşletme Yönetimi bölümünde
doktorasını tamamlamış olmak
Yönetim Bilişimi Sistemleri (İngilizce)* Bölümü   1           Yönetim ve Strateji alanında doçentliğini almış olup, insan kaynakları yönetimi alanında
yayınlar yapmış olmak
Yönetim Bilişimi Sistemleri (İngilizce)* Bölümü 1 1 1         Bilişim, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi veya Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doktorasını tamamlamış olmak
Yönetim Bilişimi
Sistemleri (İngilizce)* Bölümü
        1 70 85 Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi bölümü lisans mezunu olmak
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)* Bölümü         1 70 85 Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
alanında doktora yapmış olmak
İşletme Bölümü         1 70 50 Ekonometri bölümü lisans mezunu olup, ekonometri anabilim dalında tezli yüksek lisansını tamamlamış olmak
İşletme (İngilizce)* Bölümü     1         İktisat Politikası alanında doktorasını yapmış olmak ve Sanayi Politikası alanında
çalışmalar yapmış olmak
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce)* Bölümü         1 70 85 İşletme Yönetimi bölümünde doktorasını yapıyor olmak ya da
yapmış olmak
İngiliz Dili ve Edebiyatı* Bölümü         1 70 85 İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak
Sanat ve Tasarım Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü 1 1 1         Bilişim, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi veya Yönetim Bilişim Sistemleri
alanında doktorasını tamamlamış olmak
Endüstriyel Tasarım Bölümü 1 1 1         Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım veya Grafik alanında doktorasını veya sanatta
yeterliğini tamamlamış olmak
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 1 1 1         Gastronomi veya Gıda Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak
İç Mimarlık Bölümü 1 1 1         İç Mimarlık veya Mimarlık alanında doktorasını tamamlamış
olmak
Tekstil ve Moda Tasarımı 1 1 1         İlgili alanda doktorasını veya sanatta yeterliğini tamamlamış olmak
Grafik Tasarımı     1         Resim alanında doktorasını veya
sanatta yeterliğini tamamlamış olmak
Grafik Tasarımı 1 1 1         İlgili alanda doktorasını veya sanatta yeterliğini tamamlamış
olmak
Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık (İngilizce)* Bölümü 1 1 1         İç Mimarlık veya Mimarlık
alanında doktorasını tamamlamış olmak
Gastronomi ve Mutfak
Sanatları Bölümü
        1 70 50 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
alanında lisans mezunu olmak.
Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü         1 70 50 Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Sahne Sanatları, Tiyatro, Sanat Yönetimi, Oyunculuk veya Sanat ve Kültür Yönetimi bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, alanında tezli
yüksek lisans yapıyor olmak
Dijital Oyun Tasarımı Bölümü         1 70 50 Dijital Oyun Tasarımı, Görel İletişim Tasarımı, Grafik veya Grafik Tasarım bölümlerinin
birinden lisans mezunu olmak
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi
Bölümü
1 1 1         İlgili alanda doktorasını
tamamlamış olmak
Spor Yöneticiliği
Bölümü
1 1 1         İlgili alanda doktorasını
tamamlamış olmak
Rekreasyon Bölümü 1 1 1         İlgili alanda doktorasını
tamamlamış olmak
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik
Bölümü
1 1 1         Beslenme ve Diyetetik alanında
doktorasını tamamlamış olmak
Hemşirelik Bölümü     1         Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlığını tamamlamış olmak
Hemşirelik Bölümü 2 2 2         Hemşirelik anabilim dallarından birinde doktorasını tamamlamış olmak
Dil ve Konuşma Terapisi
Bölümü
1 1 1         Dil ve Konuşma Terapisi alanında
doktorasını tamamlamış olmak
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü         1 70 50 Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü       1   70 50 Dil ve Konuşma Terapisi alanında
doktora yapıyor olmak
Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Bakım ve Onarım Bölümü 1 1 1         İlgili alanda doktorasını
tamamlamış olmak
Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü 1 1 1         İlgili alanda doktorasını tamamlamış olmak
Hava Trafik Kontrolü         1 70 50 Hava Trafik Kontrolü veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak
Pilotaj (İngilizce)* Bölümü         1 70 85 Pilotaj, Uçak Gövde Motor Bakım, Havacılık Elektrik Elektroniği, Havacılık Yönetimi veya Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümlerinin
birinden lisans mezunu olmak
Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Programı     1         Göz Hastalıkları alanında uzmanlığını tamamlamış olmak
Ameliyathane Hizmetleri Programı     1         Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlığını tamamlamış
olmak
Ameliyathane Hizmetleri (İngilizce)* Programı     1         Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlığını tamamlamış
olmak
Ameliyathane Hizmetleri Programı     1         Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi alanında uzmanlığını tamamlamış olmak
Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı 1             Ortopedi ve Travmatoloji alanında doçentliğini almış olmak
Elektronörofizyoloji Programı     1         Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında uzmanlığını tamamlamış olmak
İlk ve Acil Yardım (İngilizce)* Programı       1   70 85 Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, hemşirelik anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisansını tamamlamış olmak
İlk ve Acil Yardım (İngilizce)* Programı     1         Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak
Fizyoterapi Programı     1         Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak
Diyaliz Programı 1             Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında doçentliğini almış olmak
Aşçılık Programı       1   70   Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında yüksek lisans yapıyor olmak
Aşçılık Programı       1   70   Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında doktora yapıyor olmak
Vadi SağdıçVadi Sağdıç