GÜNDEM
Giriş Tarihi : 29-07-2021 19:08

TENMAK personel alımı başvuruları devam ediyor!

TENMAK personel alımı başvuruları devam ediyor!

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sayfasında yeni iş ilanları yayınladı. İŞKUR’un kamu iş ilanları sayfasında yer alan ilanlara göre TENMAK, kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere personel alımı yapacak. Personel alımı iş başvuruları bugün başladı ve 30 Temmuz 2021 tarihine kadar deva edecektir. Peki, TENMAK hangi mesleklerden ve hangi öğrenim şartlarından personel alımı yapacak? İş başvuruları nereye ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…

TENMAK 20 PERSONEL ALIMI YAPACAK

İŞKUR sayfasında hergün yeni kamu personeli alım ilanları yayınlıyor. Personel istihdamı yapmak isteyen kamu kurum ve kuruluşları, İŞKUR’un memur alım ilanları sayfasında duyuru yapıyor. Bugünde kamu kurumlarından olan Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), en az lise ve önlisans mezunu öğrenim düzeylerinden personel alımı yapacağını duyurdu. 3 farklı meslekten sözleşmeli personel alacağını duyuran TENMAK, kadrolara ilişkin yaptığı açıklamada 2 aşçı yardımcısı, 10 güvenlik görevlisi ve 8 temizlik personeli olmak üzere toplam 20 personel alınacağı belirtildi. Kadrolara göre istenilen başvuru şartları şöyle;

AŞÇI YARDIMCISI ALIMI

Toplam 2 aşçı yardımcısı alınacaktır;

Önlisans veya dengi okul mezunu olmak,

Meslek Yüksek Okullarının ilgili bölümlerden mezun olduğunu belgelemek veya Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile diğer resmi kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikasına sahip olmak.

2020 yılı KPSS (B grubu) sınavına girmiş olmak ve KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Mesleği ile ilgili en az 2 yıl deneyimi olmak.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI

Toplam 10 güvenlik görevlisi alımı yapılacaktır;

En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak,

5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik (silahlı) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)

Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak.

TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI

2’si eski hükümlü olmak üzere toplam 8 temizlik personeli alımı yapılacak;

En az ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak,

Yükleme-taşıma işleri de yapacağından görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,

Eski Hükümlü Kadrosu İçin: Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinin (a) ve (ğ) bendi kapsamında durumlarını belgelendirmek,

AÇIKLAMALAR

1) Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

2) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında ilan edilen 2 adet temizlik görevlisi kadrosuna başvuru sonucu hak kazanan adaylar, 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu Hükümleri çerçevesinde Eski Hükümlü kontenjanında sürekli işçi olarak istihdam edileceklerdir.

3) Ankara ilinde ikamet edenler başvuru yapabilecektir. Başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılacaktır.

4) Ön lisans düzeyindeki işçi talebimize, ilgili KPSS puan türünden 60 ve üzeri puan almış olanlar başvurabilecek olup, İŞKUR tarafından KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, açık iş sayısının 4 katı aday liste halinde Kurumumuza gönderilecektir. Bu adaylar için kura çekimi yapılmayacaktır.

5) Ortaöğretim düzeyindeki başvuruların tamamı kura çekimi için Kurumumuza gönderilecektir.

6) İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katı aday asıl, dört katı aday yedek olarak, noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.

7) Mesleki tecrübenin belgelenmesi gerekmekte olup, mesleki tecrübenin belirlenmesinde başvurulan mesleki alanda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.

KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1- Noter Kurasına katılacakların isim listesi ve kura sonuçları www.tenmak.gov.tr adresinde ayrıca duyurulacaktır. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

2- Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, 16/08/2021 tarihinde saat 16.30’da Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanlık binası toplantı odasında noter huzurunda kura çekimi yapılacak olup, adaylar COVID-19 salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamayacaklardır.

3- 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar arasından kura çekimi ile açık iş sayısının 4 (dört) katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ

1- Kura sonucunda belirlenen adaylar ile ön lisans düzeyindeki işçi talebimizle ilgili olarak İŞKUR tarafından bildirilen listede yer alan adaylar; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, sertifika vb. belgelerini Kurumumuza ibraz edeceklerdir.

2- Belge teslim tarihi ve yeri, www.tenmak.gov.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.

3- Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak ve yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilecektir.

SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ

1- Kura sonucunda belirlenen adaylar ile ön lisans düzeyindeki işçi talebimizle ilgili olarak İŞKUR tarafından bildirilen listede yer alan adaylar; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi gereğince belgelerinin incelenmesi sonucunda aranan şartları taşıdıkları tespit edilenler, sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

2- Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecektir.

3- Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Kurumumuz internet adresinden (www.tenmak.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.