GÜNDEM
Giriş Tarihi : 25-07-2021 15:45

Beykent Üniversitesi kaç üyesi alacak

Beykent Üniversite; Tıp Fakültesi,  Diş Hekimliği  Fakültesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 34 Öğretim Üyesi alınacak.

Beykent Üniversitesi kaç  üyesi alacak

Beykent Üniversite; Tıp Fakültesi,  Diş Hekimliği  Fakültesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 34 Öğretim Üyesi alınacak.

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.

   Başvuru için gerekli belgeler, başvurularda aranan özel/genel şartlar ve diğer tamamlayıcı bilgilere

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemize  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu  ile  "Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği”  hükümlerinde  aranan  koşulları yerine getirmiş olmak  kaydı  ile aylık ve özlük hakları  yönünden 4857  sayılı  İş Kanunu  hükümlerine tabi  Tıp Fakültesi,  Diş Hekimliği  Fakültesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 34 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.
Profesör  kadrosuna  başvuracakların,  başvuruda  bulunduğu  fakülte  ve  bölümü  belirten  bir  dilekçenin  ekinde,  YÖK  formatlı  özgeçmiş,  öğrenim durumunu  gösteren  belgeler  (onaylı  suret  ve  yurt  dışından  alınan  diplomalar  için  denklik  belgesi)  ile  doçentlik  belgesi,  bilimsel  yayın  ve  çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim  durumunu  gösteren  belgeler  (onaylı  suret  ve  yurt  dışından  alınan  diplomalar  için  denklik  belgesi)  ile  bilimsel  yayın  ve  çalışmalarını  kapsayan dosyasını  (4  takım)  halinde  ve  6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Mevzuatı  Uyarınca  Akademik  Personel  Adayı  Açık  Rıza  Metnini  vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu  ilanın  Resmî  Gazete’de  yayım tarihinden  itibaren 15  gün  içinde T.C.  Beykent  Üniversitesi  Yazı  İşleri  Müdürlüğü’ne şahsen  veya posta  aracılığı  ile  yapılabilir.  Postadaki  gecikmeler  ve  eksik  belge  ile  yapılan  başvurular  dikkate  alınmaz.  İnternet  üzerinden  başvurular  kabul  edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.